Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

هم سایه گی

Posted by
saeede (esfahan, Iran) on 16 July 2013 in Plant & Nature and Portfolio.

می شد ساعتها به زندگی این دو درخت زل زد اما باید عجله میکردم. هنوز چند تا بلیط داشتم و چند تا موزه بود که باید می رفتم... نمی تونستم خیلی باشون بمونم...عکسشونو زود گرفتم...خدای من دقیقا انگار یه پیرزن و یه پیرمرد به من اجازه داده باشن یه عکس دو نفره ازشون بگیرم. کاش فیلم عشق هانکه رو زود ببینم..یه چیز دیگه ام تو این عکس هست. فیلم آپ رو دیدین. اون دو تا صندلی کوتاه وبلند تو خونه ...همیشه دو بودگی یادآور عشقه

تنها چیزی که این زندگی رو قابل تحمل میکنه

SONY DSC-H10 1/100 second F/3.5 ISO 125 9 mm

SONY DSC-H10
1/100 second
F/3.5
ISO 125
9 mm